Gallakørsel

Virksomhedsoplysninger

AB – Studenterkørsel

CVR Nr.: 42 58 16 07

Stenmarken 56

2860 Søborg

Danmark

Tlf.: +45 2498 9926

Email: abstudenterkorsel@gmail.com

Priser og betaling

Alle priser er givet i DKK inkl. moms.

Betaling sker ved bankoverførsel til udlejers konto, som det fremgår af fremsendte faktura. Betaling sker af 2 rater.

Rate 1 – 40% af det samlede beløb ved bookingbekræftelsen, betales senest 14 dage efter bookingen er bekræftet pr. fremsendt faktura.

Rate 2 – 60% af det samlede beløb betales senest 15. marts i året, hvor der skal køres.

Der er som standard 11 timers rådighed over vognen pr. dag (inkl. oppyntning). Ønskes ekstra timer tilkøbt kan dette ske for 1.000,- DKK pr. påbegyndt time.

Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.​

Aflysning eller afbrydelse af kørsel

Lejers aflysning af kørslen vil ikke medføre refusion af det indbetalte beløb, med mindre udlejer holdes skadesløs som følge af ny aftale med tredjepart om udlejning. Vi vil selvfølgelig til enhver tid forsøge at leje ud til anden lejer, så I kan få jeres penge tilbage.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående, men ikke kun: 

  • Manglende tilladelser

  • Tekniske fejl på køretøj inden kørsel

  • Teknisk fejl under kørsel, eks punktering

  • Eller andre, lignende forhold

Ved nedbrud refunderes beløbet svarende til de resterende timer af kørslen, hvis udlejer ikke kan stille et erstatningskøretøj til rådighed. Udlejer vil til enhver tid prøve at fortsætte kørslen med et erstatningskøretøj, hvis dette er muligt.

Udlejer forpligter sig til at tilbagebetale forudbetaling i tilfælde af, at udlejer aflyser før udførelsen af købt service. Dette gælder dog ikke i en ikke-forudsigelige situation, som udlejer ikke kan kontrollere eller forudse.

Udlejer har til enhver tid ret til at stoppe eller delvist afbryde en kørsel, uden lejer har ret til refundering, hvis lejer bryder dansk lov, er til fare for sig selv eller andre, overtræder vores gældende sikkerhedsregler på studentervognen eller chaufføren vurderer, at det ikke forsvarligt at fortsætte. ​

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Udlejer tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Vi tager forbehold for fejl på hjemmesiden.​

Databehandling

Udlejer benytter kun kundedata internt til ordrestyring og intern brug. På intet tidspunkt videregives kundedata til tredjepart eller sælges.

Dine persondata ved afgivet ordre gemmes i 5 år med mindre du retter henvendelse om sletning af dette. *OBS: I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Disse informationer vil blive behandlet fortroligt og kun benyttet i forbindelse med booking af vognen. 

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt af udlejer kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: abstudenterkorsel@gmail.com

Ændringer af handelsbetingelser

Skulle udlejer finde det nødvendigt at ændre eller tilrette handelsbetingelserne, kan udlejer ændre handelsbetingelser ensidigt på ethvert tidspunkt. Udlejer vil informere eventuelt påvirkede kunder om ændringer og deres betydning for kunden.

Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde den indgåede aftale efter Forbrugerlovens §17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes som fra den dag aftalen er indgået eller bekræftet skriftligt.

Kontakt os